Molecular Modelling in Industrial Research and Development

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Molekyylimallinnus on kemian osa-alue, jossa kemiallisia ilmiöitä, materiaaleja ja prosesseja tutkitaan laskennallisilla menetelmillä. Molekyylimallinnus on maailmalla merkittävässä roolissa kemian teollisuuden, biotekniikan, lääketeollisuuden ja puolijohdeteollisuuden tutkimus- ja kehitystoiminnassa. Suomalaisissa yliopistoissa on huipputason kansainvälistä osaamista molekyyli-mallinnuksen eri osa-alueilta, mutta teollisuudessa molekyylimallinnusta on hyödynnetty hyvin vähän. MM-IRD-hankkeen tavoitteena oli hyödyntää molekyylimallinnusta uusien teollisten innovaatioiden kehitystyössä ja levittää sekä osaamista että uutta tietoa molekyylimallinnuksen mahdollisuuksista teollisessa tuotekehityksessä. Co-Innovation -hankkeessa oli mukana viisi yritystä omilla rinnakkaishankkeillaan: Kemira Oyj, Elastopoli Oy, Canatu Oy, Vaisala Oyj ja Damicon Kraa Oy. Tutkimuksen painopistealueet olivat biotalous, cleantech ja digitalisaatio. Hanke eteni kokonaisuudessaan tutkimussuunnitelman mukaisesti ja tutkimustyö johti uusiin tieteellisiin tuloksiin. Työpakettien sisällä käytiin säännöllisiä keskusteluja yrityskumppanien kanssa tuloksista ja niiden hyödyntämisestä yrityksissä. Hankkeen tuloksia on julkaistu useissa vertaisarvioiduissa julkaisuissa ja esitelty useissa kansainvälisissä tieteellisissä kokouksissa. Kansainvälinen yhteistyö hankkeen aikana on ollut aktiivista ja myös uusia kansainvälisiä yhteyksiä on syntynyt. Hankkeessa luotiin myös ajantasainen tilannekatsaus molekyylimallituksen mahdollisuuksista teollisessa tuote¬kehityksessä ja sitä jaettiin laajalle yritysverkostolle. Hankkeen tuloksista järjestettiin online-työpaja, jonka pohjalta useat uudet yritykset ovat halunneet keskustella molekyylimallinnuksen mahdollisuuksista omassa kehitystoiminnassaan. Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään jatkotutkimuksessa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/202030/04/2022

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Damicon Kraa Oy (Yhteishakija)
  • Elastopoli Oy (Yhteishakija)
  • Vaisala Oyj (Yhteishakija)
  • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)
  • Canatu Oy
  • Kemira Oyj

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi
  • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.