Korkealaatuisten hitsien väsymislujuusmallinnus huomioiden mikrorakenne

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää teoreettinen perusta ohuiden hitsattujen korkealaatuisten liitoksien väsymislujuuden mallintamiseen. Ohuiden liitoksien geometriset muodot ja mekaaniset omaisuudet sekä väsymislujuus poikkeavat tavanomaisista liitoksista, joissa käytetään perinteisiä tuotantomenetelmiä ja yli 5 mm paksuja levyjä. Tällä hetkellä liitoksen geometristen ja mekaanisten ominaisuuksien vaikutusta väsymislujuuteen ei tunneta, ja siksi väsymislujuuden mallinnus on puutteellista. Tämän hankeen tavoitteena on kehittää uusi väsymisanalyysimalli, joka soveltuu kehittyneiden ja korkealaatuisten teräsrakenteiden väsymissuunnitteluun. Tutkimuksessa hyödynnetään kehittyneitä materiaalin kidetason mittauksia ja numeerista mallinnusta.
LyhytotsikkomFAT/Remes Heikki
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/12/2020