Korkealaatuisten hitsien väsymislujuusmallinnus huomioiden mikrorakenne

  • Lehto, Pauli (Projektin jäsen)
  • Åman, Mari (Projektin jäsen)
  • Remes, Heikki (Vastuullinen tutkija)
  • Sarikka, Teemu (Projektin jäsen)
  • Gallo, Pasquale (Projektin jäsen)
  • Malitckii, Evgenii (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää teoreettinen perusta ohuiden hitsattujen korkealaatuisten liitoksien väsymislujuuden mallintamiseen. Ohuiden liitoksien geometriset muodot ja mekaaniset omaisuudet sekä väsymislujuus poikkeavat tavanomaisista liitoksista, joissa käytetään perinteisiä tuotantomenetelmiä ja yli 5 mm paksuja levyjä. Tällä hetkellä liitoksen geometristen ja mekaanisten ominaisuuksien vaikutusta väsymislujuuteen ei tunneta, ja siksi väsymislujuuden mallinnus on puutteellista. Tämän hankeen tavoitteena on kehittää uusi väsymisanalyysimalli, joka soveltuu kehittyneiden ja korkealaatuisten teräsrakenteiden väsymissuunnitteluun. Tutkimuksessa hyödynnetään kehittyneitä materiaalin kidetason mittauksia ja numeerista mallinnusta.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/12/2020

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.