Menetelmä ihminen-tietokone -vuorovaikutuksen mahdollisten tulevaisuuksien arvioimiseen

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen (human-computer interaction; HCI) tutkimuksella on potentiaali tutkia mahdollisia tulevaisuuksia kriittisesti, rakentamalla vuorovaikutteisia prototyyppejä ja arvioimalla niiden avulla tulevaisuutta empiirisesti käyttäjien kanssa. HCI-tutkimus ei kuitenkaan ole syvällisesti reflektoinut tulevaisuusorientaation merkitystä menetelmille.

Sen sijaan tulevaisuuden tutkimus on kartuttanut vuosikymmenten aikana laajan ymmärryksen systeemisistä ennustusmenetelmistä. Tässä projektissa niitä sovelletaan HCI-arviointien kolmeen vaiheeseen: tulevaisuuden teknologioiden visiointiin, koetilanteen holistiseen konkretisointiin, ja tulosten projektointiin tutkimuksen johtopäätöksiksi.

Projekti kehittää näitä menetelmiä puettavan teknologian ja ilmastonmuutoksen mahdollisiin maailmoihin, ja luo uuden käsityksen siitä, mitä HCI:n arviointitutkimukset ovat luonteeltaa ja miten tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä niihin voi soveltaa.
LyhytotsikkoFutureMethods
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2024