Research on high-performance composite membrane in non-aqueous redox flow battery

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Redox-virtausakkuja (RFB) on pidetty erittäin tehokkaana teknologiana energian välivarastona tuuli- ja aurinkovoimalle, koska niiden energia- ja tehokapasiteetit eivät riipu toisistaan, joten niitä voidaan optimoida erikseen. Vedettömillä RFB:llä (NARFB) on vielä laajempi käyttöpotentiaali kuin vettä sisältävillä akuilla, koska ne sallivat suuremman energiatiheyden. Niiden energiatehokkuutta (EE) ja tehotiheyttä (PD) rajoittavat kuitenkin membraanit, jotka estävät positiivisten ja negatiivisten aktiivisten varausten siirtymisen, salliessaan elektrolyytti-ioninen läpikulun. Tutkimalla selektiivistä ioniläpäisevyyttä eri faaseissa sekä rajapintojen yli sekä membraanin sisällä että kiinteä-neste-kontaktipinnalla, pyrimme kehittämään sellaisen NARFB-akkuihin sopivan membraanin, joka parantaa sekä EE:tä että PD:tä. Tavoitteenamme on tuottaa tarvittavaa tieteellistä tietämystä, jota voidaan käyttää kaupalliseen suuren käyttökohteeseen ja samalla edistää EU:n hiilineutraalisuustavoitteen.
AkronyymiNARFB, TEKE
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202231/08/2026

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.