Valon massa-aaltoteoria: teorian ja tietokonemallien soveltaminen nkokeiden suunnitteluun

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

ID: 26218450