Laskennallisia malleja ja menetelmiä bakteerien evoluution tutkimiseen

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Miten uudet bakteerilajit syntyvät? Miten antibioottiresistenssigeenit leviävät bakteeripopulaatiossa? Bakteerien populaatiogenomiikka on uusi tieteenala, joka pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin tarkastelemalla sadoista tai tuhansista bakteerien genomisekvensseistä koostuvia aineistoja. Simulaatiomallit, joissa on mahdollisimman tarkkaan huomioitu populaatiossa vaikuttavat evolutiiviset prosessit, tarjoavat luotettavan tavan vertailla vaihtoehtoisia biologisia hypoteeseja. Tällaisten mallien sovittaminen tavanomaisen tilastotieteen keinoin ei kuitenkaan usein ole mahdollista. Tässä työssä kehitetään uusia simulaatiomalleja bakteerien evoluution tutkimiseen genomitasolla sekä laskennallisia menetelmiä mallien sovittamiseksi. Malleja käytetään uuden tiedon löytämiseksi useista aiemmin julkaistuista genomiaineistoista yhteistyössä Harvardin (USA) ja Cambridgen (UK) yliopistojen tutkijoiden kanssa. Työ toteutetaan pääasiassa Aalto-yliopistossa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201531/08/2018

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • SA: Research funding (other) (Projektin osapuoli)
  • Suomen Akatemia (Projektin osapuoli)

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.