Teknologia- ja ilmastollisten riskien hallinta ilmastonmuutoksen hillintästrategioissa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Pitkän aikavälin energia-ilmastoskenaariot ovat tärkeä työkalu ilmastonmuutoksen hillintästrategioiden laatimisessa. Aiemmissa skenaariotarkasteluissa ei kuitenkaan ole huomioitu tulevaisuuteen liittyvien suurten epävarmuuksien merkitystä energia- ja ilmastostrategioille. Epävarmuuksien lähteitä ovat mm. ilmastotieteelliset epävarmuudet, tulevien energiatekniikoiden kehitys, sekä mahdolliset käänteentekevät muutokset. Tässä hankkeessa kehitetään uutta riskienhallinnan teoriaa sekä sovelletaan stokastista dynaamista optimointia näiden riskitekijöiden hallitsemiseksi. Tarkasteluissa huomioidaan sekä ilmastolliset että teknologiset riskit, mutta myös ns. "syvät epävarmuudet", jotka liittyvät epätavanomaisiin hillintäkeinoihin, kuten auringon säteilyn heijastamiseen avaruuteen. Hankkeen tulokset kuvaavat näiltä riskeiltä suojaavia ilmastonmuutoksen hillintästrategioita, ja ovat siten merkittävä edistysaskel optimaalisten hillintästrategioiden ymmärtämisessä.
LyhytotsikkoEkholm Tommi
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201731/08/2019