Teknologia- ja ilmastollisten riskien hallinta ilmastonmuutoksen hillintästrategioissa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Pitkän aikavälin energia-ilmastoskenaariot ovat tärkeä työkalu ilmastonmuutoksen hillintästrategioiden laatimisessa. Aiemmissa skenaariotarkasteluissa ei kuitenkaan ole huomioitu tulevaisuuteen liittyvien suurten epävarmuuksien merkitystä energia- ja ilmastostrategioille. Epävarmuuksien lähteitä ovat mm. ilmastotieteelliset epävarmuudet, tulevien energiatekniikoiden kehitys, sekä mahdolliset käänteentekevät muutokset. Tässä hankkeessa kehitetään uutta riskienhallinnan teoriaa sekä sovelletaan stokastista dynaamista optimointia näiden riskitekijöiden hallitsemiseksi. Tarkasteluissa huomioidaan sekä ilmastolliset että teknologiset riskit, mutta myös ns. "syvät epävarmuudet", jotka liittyvät epätavanomaisiin hillintäkeinoihin, kuten auringon säteilyn heijastamiseen avaruuteen. Hankkeen tulokset kuvaavat näiltä riskeiltä suojaavia ilmastonmuutoksen hillintästrategioita, ja ovat siten merkittävä edistysaskel optimaalisten hillintästrategioiden ymmärtämisessä.
LyhytotsikkoEkholm Tommi
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201731/08/2019

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 13 – Ilmastotoimet
  • SDG 15 – Maanpäällinen elämä

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.