Monimutkaisten oksidien rajapinnat nanoelektroniikan

  • Majumdar, Sayani (Vastuullinen tutkija)
  • Qin, QiHang (Projektin jäsen)
  • Tan, Hongwei (Projektin jäsen)
  • Pande, Ishan (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Kompleksiset metalliset oksidit muodostavat yhden monipuolisimmista materiaaliryhmistä eri sähköisten faasien yhteisesiintymisen ansiosta, mikä johtaa moniin eksoottisiin ja hyödyllisiin fysikaalisiin ominaisuuksiin. Uudenlaiset kompleksisiin oksideihin perustuvat heteroepitaksiset rakenteet tuovat mahdollisuuksia sovelluksiin eri kaupallisissa tekniikoissa kuten tieto- ja tietoliikennetekniikka, energian tuotanto ja varastointi, akut, polttokennot jne. Viimeaikainen tekninen edistys oksidirakenteiden atomimittakaavan synteesissä on luonut hedelmällisen maaperän uusien tilojen luomiseen oksidien rajapinnoille. Eräs tällaisista ilmiöistä oksidirakenteissa on tunnelointielektroresistanssi (TER) yhdistelmäferroisissa tunneliliitoksissa. Tämän projektin tavoite on selventää TER-ilmiön fysiikkaa kokonaan oksideista muodostuvissa tunneliliitoksissa tutkimalla eri oksidien välisten rajapintojen elektronisia tiloja ulkoisten tekijöiden, kuten sähkökentän, vaikutuksen alla.
AkronyymiCOIN
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201531/08/2018

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • SA: Research funding (other) (Projektin osapuoli)
  • Suomen Akatemia (Projektin osapuoli)

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.