Magnetomekaanisen mallin kytkeminen valmistusprosessiin

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tämä hanke keskittyy pyörivissä sähkökoneissa sekä muuntajissa käytettyien sähkölevyien energiatehokuuteen. Tutkimuksessa kehitetään uudet mallit, joissa magneettiset ja mekaaniset kytketyt ominaisuudet sähkölevyissä kytketään levyien valmistusprosessiin. Päämääränä on löytää sovellus kohtaisesti optimoidut materiaalit. Sähkölevyien valmistusprosessit vaikuttavat suuresti levyien magneettisiin ja mekaanisiin ominaisuuksiin ja niiden kautta sähkökoneiden ominaisuuksiin. Nämä vaikutukset näkyvät muun muassa energia häviöissä ja mekaanisissa värähtelyissä. On siis tieteellisesti ja teknisesti tärkeä kehittää malleja, jolla nämä kytkennät voidaan kuvata ja niiden vaikutukset laskea niin, että ne mahdollistavat energia tehokkaita sähkökoneita. Näin olleen, hankeen tulokset voivat omalta osaltaan mahdollista CO2 päästöjen vähentämistä sekä energian ja valmistuskustannusten alentamista.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/08/2019

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.