Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja komponenttien huippuyksikkö

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Matalissa lämpötiloissa aine asettuu perustilaansa, jonka ominaisuudet saattavat poiketa suurestikin siitä, mihin olemme tottuneet arkipäiväisissä olosuhteissa. Tunnettuja esimerkkejä tästä ovat metallien suprajohtava tila, jossa sähkövirta kulkee häviöttömästi ja heliumnesteiden suprajuokseva tila, jossa nestevirtaus on niinikään häviötöntä. Molemmissa esimerkeissä on kyse makroskooppisista kvanttimekaanisista ilmiöistä, jotka voidaan havaita matalissa lämpötiloissa. Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja -komponenttien huippuyksikkö tutkii kvantti-ilmiötä sekä jatkuvassa väliaineessa että uusilla valmistustekniikoilla toteutetuissa nanomittakaavan rakenteissa. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää aineen kvanttimekaanista luonnetta ja tuottaa uudenlaisia sähköisiä ja mekaanisia komponentteja. Kvantti-ilmiöihin perustuen on toteutettu esimerkiksi erittäin herkkiä säteilynilmaisimia ja aivotoimintojen mittaamiseeen käytettäviä magneettikentän sensoreita.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201531/12/2017

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.