Light Activated Drug Delivery System

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Uusien pienimolekyylisten lääkeaineiden löytäminen on tullut yhä vaikeammaksi, ja kiinnostus biologisten lääkkeiden kuten proteiinien suuntaan on kasvamassa voimakkaasti. Näiden annostelu kohde-elimiin ja -kudoksiin (silmä, kasvaimet) on kuitenkin hyvin vaikeaa, ja uusia annostelumenetelmiä tarvitaan. Nanopartikkeleita on käytetty lääkeaineiden vapauttamiseen em. kohteisiin, mutta tähän asti menestys on ollut kliinisesti huonoa. Vaikka nanopartikkelit saavuttavatkin kohteensa, on lääkkeen vapautuminen partikkeleista ollut liian vähäistä, ja vain vapaalla lääkkeellä on tehoa. Tässä projektissa valoa käytetään käynnistämään lääkkeen annostelu liposomeista, jotka suojaavat lääkettä entsymaattiselta hajoamiselta pidentäen näin sen viipymäaikaa kohteessaan. Käynnistävänä komponenttina liposomeissa on indosyaniini vihreä (ICG), joka sieppaa valon ja muuntaa sen lämmöksi. Tästä seuraa liposomin rakenteen muutos, joka vapauttaa lääkkeen; ICG on USA:n ja Euroopan terveysviranomaisten hyväksymä molekyyli, jota käytetään silmänpohjan kuvantamiseen. Valoaktivoinnilla saavutetaan parempi turvallisuus (ei kiinteitä partikkeleita), tehokas lääkkeen vapautuminen ja samanaikainen kuvantamisen mahdollisuus. Valmisteiden räätälöinti kohteen mukaan on myös helppoa. Tutkimusryhmä on monititieteinen, sen jäsenet ovat kemian, biologian, farmakologian, laserteknologian ja lääkekehityksen asiantuntijoita. Ryhmä tutkii ICG-valmisteiden käyttöä verkkokalvon ja syövän hoidossa. Projektissa luodaan teknologinen konsepti, jota voidaan käyttää valoaktivoitujen lääkeannostelumetelmien kehittämiseksi edelleen.
LyhytotsikkoLADDS
AkronyymiLADDS
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/05/2018