Lee-Yang theory of phase transitions in interacting quantum many-body systems

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Under de senaste årtiondena har Lee-Yang-teori kommit att bli ett oumbärligt verktyg för att beskriva och förstå fasövergångar i statistisk fysik för jämviktssystem. Trots detta har överraskande få ansträngningar gjorts för att utvidga Lee-Yang-teorin till att även kunna beskriva andra typer av fasövergångar än klassiska jämviktsfasövergångar. Mot bakgrund av experiment som utförts nyligen är målet med detta projekt att utveckla en teori för fasövergångar i interagerande flerpartikelkvantsystem. Vi kommer att koppla ihop vår teori med andra nyckelkoncept i kvanttransport, kvantinformation och kvanttermodynamik. Med hjälp av denna teori kommer vi att kunna förutspå fasegenskaperna för framtida kvant- och nanoskaliga applikationer.
AkronyymiAoF_post doc _Brange
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2023

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.