Historiasta tulevaisuuteen: Historiallinen näkökulma rakennemuutokseen ja strategiseen päätöksentekoon

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tämän tutkimusprojektin tavoitteena on ymmärtää strategiseen päätöksentekoon liittyvien prosessien ja käytäntöjen historiasidonnaisuutta globaalilla ICT-sektorilla. Tutkimus koostuu kahdesta osaprojektista: 1) Analyysi ICT-sektorin rakennemuutoksen diskursiivisesta hahmottumisesta, ja 2) Analyysi neljän johtavan ICT-sektorin yhtymän onnistumisten ja epäonnistumisten selittämisestä. Ensimmäinen osaprojekti keskittyy siihen, miten ICT-rakennemuutosta on hahmotettu mediassa ja yhteiskunnassa laajemmin. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti strategioiden tekemiseen, identiteettityöhön ja legitimaatioon liittyvät diskursiiviset prosessit ja käytännöt. Toinen osaprojekti keskittyy neljän valitun yhtymän strategisten päätösten ja käännepisteiden onnistumisten ja epäonnistumisten historiallisiin selityksiin. Tutkimuskohteena ovat toimijoiden, median ja tutkijoiden tuottamat selitykset ja narratiivit, joiden avulla voidaan paremmin ymmärtää historiasidoinnaista myyttien rakentumista.
LyhytotsikkoSA/Learning from the past
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201831/08/2022

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.