Leading-edge next generation fuel cell devices

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projektin tavoitteena on valmistaa nykyistä huipputasoa parempia nanokomposiittipolttokennoja edistyneillä painotekniikoilla. Painettujen kennojen tehotiheyden odotetaan nousevan yli 2 W/cm2:iin, mikä olisi läpimurto alalla. Kennojen monimutkaisia ionisia varauksenkuljetusmekanismeja ja hapetus-pelkistys -reaktioiden kinetiikkaa tutkitaan alan kehittyneimmillä rakenneanalyysimenetelmillä ja sähkökemiallisilla mittauksilla. Projekti edistää nousevaa uusiutuvan energian teknologiaa edustavan nanokomposiittipolttokennojen kehitystä ratkaisemalla niiden materiaalien optimoinnin, suorituskyvyn parantamisen ja kestävyyden tärkeimpiä nykyisiä tutkimusongelmia. Projektin tavoitteiden saavuttamiseksi yhdistetään alan johtavien polttokennotutkimusryhmien korkeatasoista tutkimusosaamista, mikä vahvistaa samalla niiden välistä tieteellistä yhteistyötä.
Akronyymi-
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/202230/04/2023

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.