Lauttasaaren palveluverkko

  • Huttunen, Hannu (Vastuullinen tutkija)
  • Verma, Ira (Projektipäällikkö)
  • Nykänen, Katri (Projektin jäsen)
  • Hyvärinen, Jaana (Projektin jäsen)
  • Nenonen, Laura (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko –hanke oli vanhusten palveluita kehittävä Tekes hanke, jonka aikana julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä vapaaehtoistyön verkostoitumista pyrittiin edistämään. Siihen liittyvässä, Sotera Instituutin koordinoimassa, Aalto-yliopiston tutkimusprojektissa on kolme osiota. Kauppakorkeakoulun tutkimusosio keskittyy sosiaaliviraston hankkeessa muodostettuihin verkostoihin arvioiden niiden toimivuutta ja johtamista arvoverkkonäkökulmasta. Palvelunmuotoilun osaprojektissa tutkitaan palvelunmuotoilun keinojen vaikuttavuutta. Arkkitehtuurin laitoksen Soteran osaprojektissa analysoidaan Lauttasaaren lähiympäristön ja palveluiden saavutettavuutta fyysisen esteettömyyden kautta ikäihmisen näkökulmasta.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201331/12/2014