Ihmisen ja koneen kielenoppimisen kontekstisidonnainen laskennallinen perusta

  • Räsänen, Okko (Vastuullinen tutkija)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projektin tavoitteena on ymmärtää, miten ihmislapsi oppii ymmärtämään äidinkieltään vuorovaikuttamalla ympäristönsä kanssa, ja miten vastaavia oppimisperiaatteita voitaisiin hyödyntää puhetta aidosti ymmärtävien älykkäiden koneiden kehittämisessä. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti tutkimaan kielen oppimisen kytkeytymistä vuorovaikutustilanteisiin, joissa lapsi kuulee puhetta ja havainnoi maailmaa samanaikaisesti, ja sitä kautta omaksuu kielen merkitykset yhdessä kielen rakenteiden kanssa. Tutkimusmetodina käytetään laskennallista mallinnusta, jossa kielenoppimiseen liittyviä teorioita voidaan testata samanlaisella aisti-informaatiolla kuin jota lapsi havaitsee kieltä oppiessaan. Projektin tuloksena syntyy uutta tietoa siitä minkälaiset yleiset kognitiiviset ja ympäristöön liittyvät tekijät ja mekanismit mahdollistavat varhaisen kielenoppimisen erilaisissa kulttuuri- ja kieliympäristöissä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm31/12/201731/08/2021

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.