Proteiinihäkeillä suunnattu itsejärjestyminen nanomateriaaleissa

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science