Kaksi-ulotteisten MXene-materiaalien hallittu funktionalisointi

  • Komsa, Hannu-Pekka (Vastuullinen tutkija)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

MXene-materiaalit ovat ryhmä uusia kaksi-ulotteisia materiaaleja, jotka ovat vain muutaman atomikerroksen paksuisia, mutta omaavat hyvän sähkönjohtavuuden ja mekaanisen lujuuden. Toisin kuin useimmat 2D materiaalit, ne myös muodostavat voimakkaita kemiallisia sidoksia pinnalla olevien molekyylien kanssa, jotka puolestaan voivat dramaattisesti muuttaa materiaalin ominaisuuksia. Tässä hankkeessa tutkitaan pinta-molekyylien vuorovaikutusta MXene-materiaalien kanssa edistyneiden kvanttifysiikan laskujen avulla sekä kokeellisesti. Määritämme kuinka molekyylien jakaumaa ja lukumäärää pinnalla voidaan kontrolloida, kuinka materiaalin ominaisuudet tällöin muuttuvat, ja millaisella kemiallisella prosessilla pitäisi saavuttaa optimaaliset ominaisuudet. Etsimme myös MXene materiaalien ja molekyylien yhdistelmiä joilla saavutettaisiin uusia toiminnallisuuksia, joissa esimerkiksi materiaalin sähkönjohtavuutta voitaisiin säätää ulkoisesti valolla.
AkronyymiFUNTOMX
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201731/12/2019

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.