Keramiikan 3D tulostuksen liiketoimintamahdollisuudet

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

3D-tulostuksen mahdollisuuksia keramiikan kontekstissa on selvitetty vasta vähän. Erityisesti käyttöesine ja taidekontekstissa 3D-tulostus mahdollistaa uusia menetelmiä rakenteellisesti vaativien muotojen tuottamiseksi sekä uusien materiaalisovellusten käytön. Tämän 3DKERA co-creation hankkeen tarkoituksena on avata näitä uusia mahdollisuuksia.
Hankkeessa keskitytään materiaalitutkimukseen 3D tulostamisessa, 3D-teknologian kehittämiseen keramiikalle, verkostomalleihin, liiketoimintamalleihin ja pohjoisen matkailuun. Näistä ensimmäinen keskittyy poronluujätteen hyödyntämiseen keramiikan materiaaleissa (poronluuposliini) erityisesti tulostamiseen sovellettuna. Kaupallinen poronluuposliini palvelisi pohjoisessa syntyvän luujätteen hyödyntämistä paikallisesti. 3D-tulostettu poronluuposliini toisi myös uuden ainutlaatuisen lisänsä matkailuun.

Keramiikan 3D-tulostus luo mahdollisuuksia eri toimialoille ja myös uudenlaisille materiaalisovelluksille kuten savivaahdon tulostamiselle. Tekniikka mahdollistaa sellaisten materiaalien käytön, joihin muut perinteiset tekniikat eivät kykene. Suoraan keraamisille materiaaleille suunniteltuja ja valmistettua tulostimia on vielä hyvin vähän saatavilla, ja hankkeen aikana jatketaankin jo aloitettua keramiikan 3D-tulostukseen keskittyvän tulostimen kehittämistä ja sen liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamista.

Aalto-yliopiston vetämän co-creation hankkeen aikana tehdään katsaus keramiikan 3D tulostuksen mahdollisuuksiin ja selvitetään miten eri toimijat ovat mukana projektin co-innovation vaiheessa. Konsortiossa jo on mukana suomalaisia yrityksiä ja lapin toimijoita.
Lyhytotsikko3D KERA
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/07/201931/03/2020