Neurobiologiaan ja sosiaalitieteisiin pohjautuva ennakkoluulon tutkimus ja vähentäminen

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tässä konsortiotutkimuksessa yhdistämme kognitiivisen aivokuvantamisen, sosiaalipsykologian ja virtuaalitodellisuuden osaamisen ihmisryhmien välisiin ennakkoluuloihin liittyvien tunnereaktioiden tutkimuksessa. Näitä on tutkittu aiemmin pääosin kyselylomaketutkimuksilla, mitä voivat vääristää sekä halu näyttää sosiaalisesti hyväksytyltä että tunnereaktioiden nimeämisen haasteet. Tuomalla audio-visuaalis-taktiilisen virtuaalitodellisuuden aivokuvantamisympäristöön, pääsemme tutkimaan ryhmäidentiteettien, fyysisen läheisyyden ja ympäristön vaikutuksia tunnereaktioihin. Tutkimme myös erilaisten kontaktitilanteiden vaikutuksia ennakkoluuloihin liittyviin tunnereaktioihin virtuaaliympäristössä. Lopuksi analysoimme videoinnin ja kevyiden päällä pidettävien sensorien avulla ryhmätason emotionaalisia reaktioita ja käyttäytymistä näyttelijöiden suorittamien sosiaalipsykologisten interventioiden aikana erilaisissa oikean elämän tilanteissa.
LyhytotsikkoJääskeläinen konsortio
Akronyymi-
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2024

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.