Innovatiiviset tiedonsiirtoteknologiat langattomissa 5G-verkoissa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Yleisinä tavoitteina viidennen sukupolven (5G) langattomien tietoliikenneverkkojen kehitystyössä on järjestelmän kapasiteetin kasvattaminen 1000-kertaiseksi 4G-teknologiaan verrattuna, energian kulutuksen pienentäminen tuhannesosaan sekä 10 Gbps huippunopeus ja 1 ms viive tiedonsiirrossa. Radiorajapinnan tiedonsiirtotekniikoiden kehittäminen on keskeisessä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Tässä projektissa tutkimustyö suuntautuu kolmelle osa-alueelle: 1) 5G-radioverkkojen uudet tiedonsiirtoratkaisut ja protokollat, 2) Energiatehokkaat (vihreät) tiedonsiirtoratkaisut, 3) Älykkäät ja tehokkaat spektrinkäyttömenetelmät. Kehitettävien tiedonsiirtoratkaisujen, algoritmien ja protokollien toimivuutta ja suorituskykyä arvioidaan simulointien ja demonstraatioiden avulla. Projektin tavoitteena on vahvistaa tutkimusyhteistyötä suomalaisten ja kiinalaisten partnereiden välillä sekä vahvistaa kansainvälisesti verkottuneita tohtoriopintoja tällä ajankohtaisella tutkimusalueella.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/02/201531/12/2017

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • SA: Research funding (other) (Projektin osapuoli)
  • Suomen Akatemia (Projektin osapuoli)

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.