Vaahdotettavien mineraalien pintaominaisuuksien rajapintamodifiointi ympäristölle edullisten bio-kolloidien avulla

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Fossiiliset polttoaineet ovat olleet pääasiallinen energialähteemme viimeisen sadan vuoden ajan, mikä on johtanut ilmastonlämpenemiseen sekä ekosysteemien saastumiseen. Siirtyminen uusiutuviin energialähteisiin on aikamme merkittävin haaste. Tämä vaatii uusia teknologisia ratkaisuja energianvarastoimiseen, ja litiumioniakut soveltuvat tähän tehtävään. Litiumioniakkujen valmistuksessa tarvitaan vaikeasti prosessoitavia alkuaineita, kuten litiumia, kobolttia ja kuparia, joita esiintyy Suomen maaperässä. Suomella on mahdollisuus vastata näiden materiaalien kysyntään, mikäli niiden prosessoinnin ongelmat pystytään ratkaisemaan. Tällä hetkellä kyseisiä mineraaleja rikastetaan vaahdottamalla, ja prosessissa käytetään useita haitallisia kemikaaleja. Me tutkimme uudenlaista vaahdotuskemikaalia, joka on ympäristölle harmiton, ja jota syntyy mm. sellu-, paperi-, ja elintarviketeollisuuden sivutuotteena. Tällä kemikaalilla litiumioniakkujen tuotannon ympäristökuormitusta voitaisiin vähentää.
LyhytotsikkoBioMInt, Hartmann
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/201931/08/2022

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.