MINEWEEE

 • Lundström, Mari (Vastuullinen tutkija)
 • Agarwal, Vivek (Projektin jäsen)
 • Aaltonen, Miamari (Projektin jäsen)
 • Revitzer, Hannu (Projektin jäsen)
 • Liu, Fupeng (Projektin jäsen)
 • Mohanty Uditsurya, Udit (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

MINEWEEE-Metallipitoisten jätteiden ja SER-romun kiertotalousekosysteemi (Industrial mining ecosystem for metal-containing wastes and WEEE and End-of-Life electronics) MINEWEEE-hankkeessa muodostetaan uudenlainen teollinen ekosysteemi metallipitoisen jätteen ja sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätyksen ympärille. Ekosysteemi rakennetaan kattamaan koko metallien kierrätysketju aina raaka-aineesta korkean jalostusasteen lopputuotteisiin ja –materiaaleihin yhdessä alan suomalaisten toimijoiden kanssa. Ekosysteemi rakentuu skaalautuvan, koko arvoaineiden talteenoton arvoketjun kattavan kierrätysprosessin ympärille. Prosessissa integroidaan arvoaineiden kierrätyksen ja talteenoton keskeiset teknologiat ja yksikköprosessit, kuten terminen konversio, hydrometallurgia ja mekaaninen käsittely, mikä mahdollistaa optimoinnin ekosysteemin sisällä ja ekosysteemin eri toimijoiden välillä. Yhteistyö eri toimijoiden välillä mahdollistaa kilpailukykyisen konseptin kehityksen sekä parantaa vientimahdollisuuksia. VTT lähti valmistelemaan tätä MINEWEEE-konsortiota innovatiivisen ekosysteemin rakentamiseksi metallikierrätyksen ympärille syksyllä 2015 Teknologiateollisuus ry:n aloitteesta (Challenge Finland I vaihe). Aalto-yliopisto liittyi hankkeeseen mukaan Challenge Finland haun II vaiheessa. Pilotointien kautta hanke tukee ja edistää uusien teknologioiden markkinointia ja vientipotentiaalia sekä tuo yrityksille verkostoitumisalustan uusien arvoketjujen luomiseen. Hanke edistää vahvasti resurssitehokkuutta kehittämällä ja demonstroimalla uutta suomalaista energia- ja materiaalitehokasta teknologiaa.
AkronyymiMINEWEE
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm17/01/201731/12/2018

Yhteistyöpartnerit

 • Aalto-yliopisto (johto)
 • Kuusakoski Oy (Yhteishakija)
 • Stena Recycling Oy (Yhteishakija)
 • Suomen Autokierrätys Oy (Projektin osapuoli)
 • Teknologiateollisuus ry (Projektin osapuoli)
 • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)
 • BMH Technology Oy
 • Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
 • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

 • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
 • SDG 8 – Ihmisarvoinen työ ja taloudellinen kasvu
 • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.