Kielellisen toiminnan yksilölliset aivokuorimittarit

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Ihmisaivojen kuvantamisessa etsitään yleensä ryhmätason ilmiöitä. Kognitiivinen toiminta on kuitenkin yksilöllistä, ja niin on myös aivotoiminta. Seuraavan sukupolven neurotieteen on selvitettävä, mikä on erityistä ja mikä yhteistä yksilöiden välillä. Miten erilaiset aivot tuottavat samankaltaista mieltä ja toisaalta samankaltaiset aivot suuriakin eroja kognitiossa? Yksilötason mittareita tarvitaan, jotta aivokuvantamista voidaan tehokkaasti hyödyntää kognitiivisten häiriöiden diagnoosissa ja ennusteessa. Tässä projektissa keskitymme kieleen yhtenä ihmisen tärkeimmistä kognitiivisista kyvyistä. Painopisteenä aivokuoren kytkeytyvyys kognition perustana tavoitteemme on (i) löytää yksilöllisiä toiminnallisia kuvantamismittareita, jotka luotettavasti ja toistuvasti kuvaavat kielellistä toimintaa, (ii) määrittää aivoverkkojen ja paikallisen aktivaation toiminnallinen yhteys ja (iii) kehittää aivokuoren sormenjälkimittari aivoinfarktipotilaiden yksilöllisen toipumisennusteen arvioimiseen.
LyhytotsikkoIndiv.cortic.markers/Salmelin
Akronyymi-
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201831/12/2022

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.