R2B-IMMUNATE

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Immunoterapiaa pidetään tällä hetkellä lupaavimpana syövänhoitomuotona, ja siihen investoidaan voimakkaasti. Tehokkuutensa ansiosta sen ajatellaan mullistavan syöpähoidot alentamalla merkittävästi potilaskuolleisuutta, mikä voi merkittävästi vähentää sairaalojen ja koko yhteiskunnan hoitokustannuksia. Tehokkuudestaan huolimatta immunoterapia on vielä yksittäisen potilaan kohdalla melko kallista. Lisäksi hoito aiheuttaa osalla potilaista vakavia sivuoireita. Vaikka immunoterapia kykenee parantamaan enemmän myöhäisen vaiheen syöpäpotilaita kuin tavalliset hoidot, se ei silti tehoa suureen osaan potilaita, ja tämä aiheuttaa kymmenien miljardien häviöitä kansainvälisillä markkinoilla. Jotta immunoterapiahoidot pystyttäisiin kohdentamaan oikeille potilasryhmille, IMMUNATE tuottaa tehokkaamman tavan tunnistaa ne potilaat, jotka tulevat hyötymään hoidosta. Automaattinen kasvaimen identifiointijärjestelmämme tunnistaa immuunisolut suoraan potilaan omasta kasvainkudoksesta. Hyödynnämme elävään kasvainkudokseen pohjautuvaa kasvatusmallia, jonka avulla voidaan tehokkaimmin tunnistaa ne potilaat, joita immunoterapiahoito hyödyttää. Elävään syöpäkudokseen nojaava kasvatusmalli ei ainoastaan säilytä alkuperäisen syövän kudoksen syöpäsoluja vaan lisäksi ylläpitää kudoksessa olevat immuunisolut tehden mallista ainutlaatuisen työkalun yksilöllisten immunoterapiavasteiden tutkimiselle. Automaattinen kasvaimen identifiointijärjestelmämme yhdistettynä realiaikaiseen hoitovastetietoon elävästä kasvainkudoksesta mahdollistaa tehokkaamman hoitojen kohdentamisen oikeille potilasryhmille immuuniterapioissa. Tällainen ratkaisu voi tuoda markkinoille immunoterapiadiagnostiikkaa, jolla on merkittävä etu kilpailijoihin. Tämä voi tuottaa merkittävästi edullisempaa immuuniterapiaa, vähentää inhimillistä kärsimystä ja vähentää yhteiskunnallisia kustannuksia.
AkronyymiR2B-IMMUNATE
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/202131/12/2022

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)
  • Helsingin yliopisto

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.