Imagining alternative digital futures: Developing methods for change

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Kestäviä digitaalisia tulevaisuuksia kuvittelemassa -hanke korostaa digitalisaation vaikeasti havaittavia, ekologisesti haitallisia vaikutuksia sekä antaa tilaa nuorten äänille. Kriittisen yhteiskuntatieteellisen tutkimusperinteen mukaisesti hanke 1) kehittää tieteiden välistä eko-digitaalisen kansalaisuuden käsitettä; 2) tutkii nuorten eurooppalaisten ymmärrystä digitaalisen arkensa ympäristövaikutuksista, sekä 3) kehittää spekulatiivisia ja transformaatiivisia menetelmiä, jotka mielikuvitusta, toiveita ja toimijuutta tukemalla luovat edellytyksiä paremmalle digitaaliselle tulevaisuudelle. Näin tehdessään hanke yhdistää rikkinäinen maailma -ajattelua, terrestriaalista ajattelua ja infrastrukturaatioteoriaa. Hanke on yhteiskunnallisesti vaikuttava: se kasvattaa tietoisuutta digiarjen ekologisesta jalanjäljestä ja auttaa kansalaisia tekemään ympäristön kannalta parempia kulutusvalintoja. Eko-digitaalisen kansalaisuuden käsite luo uutta monitieteistä tutkimusalaa.
AkronyymiVigren Minna
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202231/08/2025

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 4 – Laadukas koulutus
  • SDG 5 – Sukupuolten tasa-arvo
  • SDG 10 – Vähentynyt eriarvoisuus
  • SDG 16 – Rauha, oikeudenmukaisuus ja vahvat instituutiot

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.