ICT for Resilient Green Electrification (IFORGE)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

IFORGE-projekti on osa ABB Veturi –ohjelmaa ja on tutkimusprojekti, jossa partnereina ovat VTT ja Aalto yliopisto. Projekti keskittyy prototypoimaan ja evaluoimaan ICT infrastruktuuria laboratorioympäristössä, jossa voidaan toteuttaa, mallintaa ja simuloida hajautettujen sähköverkkojen ja sähköasemien suojausjärjestelmiä, ohjausta ja seurantaa. Projektin tavoitteena on todellisten hajautettujen sähköverkkojärjestelmien käyttötapauksien toteuttaminen, testaaminen ja validointi. Tulokset eivät keskity yksittäisiin teknologioihin, vaan tarjoavat näkemyksen koko liiketoimintaketjuun laitevalmistajien ja palveluntuottajien välille. Projekti toteuttaa, integroi ja validoi käyttötapaukset laboratorioympäristössä, jossa on aitoja sähköverkon laitteita, 5G-testiverkkoja, teleoperaattoreiden julkisia verkkoja, simulaatiolaitteisto, ja saatavuus tarkalle aikasignaalille. Hajautetun digitaalisen sähköverkon hallinta, langaton luotettava päästä-päähän tietoliikenne ja luotettavaan ajastukseen perustuvat osaamiset ja teknologiat ovat avaintekijöitä tässä projektissa. Laboratoriot sisältäen sähköverkon laitteet ja simulaattorit, yhteydet 5G –testiverkkoihin ja MIKESin aikajärjestelmään, sekä julkisiin teleoperaattoriverkkoihin ovat projektin vahvuus. Projektin vaikuttavuus perustuu edellä mainittujen järjestelmien integroinnin tuottamasta yhteisestä tiedosta liiketoimintojen, teknologioiden ja palveluiden kehittämiselle. Hyötyjiä projektin konkreettisista tuloksista ovat energiaverkkojen laitevalmistajat, tietoliikennelaitevalmistajat, teleoperaattorit, sähköverkko-operaattorit, kuin myös tutkimusosapuolet. IFORGE projekti keskittyy oleellisiin ja olemassa oleviin käyttötapauksiin tulevaisuuden digitaalisten sähköverkkojen tarpeiden näkökulmasta. Kiinteä yhteistyö kaikkien eri osapuolten välillä takaa tulokset sekä kansallisille että kansainvälisille projekteille ja ekosysteemeille.
AkronyymiIFORGE
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202230/06/2024

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)
  • ABB Oy
  • DNA Oyj
  • Fingrid Oyj
  • Goodmill Systems Oy
  • Telia Finland Oyj

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.