Kumppanuusmalli - IFORGE Aalto University

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

IFORGE-projekti on osa ABB Veturi –ohjelmaa ja on tutkimusprojekti, jossa partnereina ovat VTT ja Aalto yliopisto. Projekti keskittyy prototypoimaan ja evaluoimaan ICT infrastruktuuria laboratorioympäristössä, jossa voidaan toteuttaa, mallintaa ja simuloida hajautettujen sähköverkkojen ja sähköasemien suojausjärjestelmiä, ohjausta ja seurantaa. Projektin tavoitteena on todellisten hajautettujen sähköverkkojärjestelmien käyttötapauksien toteuttaminen, testaaminen ja validointi. Tulokset eivät keskity yksittäisiin teknologioihin, vaan tarjoavat näkemyksen koko liiketoimintaketjuun laitevalmistajien ja palveluntuottajien välille.

Projekti toteuttaa, integroi ja validoi käyttötapaukset laboratorioympäristössä, jossa on aitoja sähköverkon laitteita, 5G-testiverkkoja, teleoperaattoreiden julkisia verkkoja, simulaatiolaitteisto, ja saatavuus tarkalle aikasignaalille. Hajautetun digitaalisen sähköverkon hallinta, langaton luotettava päästä-päähän tietoliikenne ja luotettavaan ajastukseen perustuvat osaamiset ja teknologiat ovat avaintekijöitä tässä projektissa. Laboratoriot sisältäen sähköverkon laitteet ja simulaattorit, yhteydet 5G –testiverkkoihin ja MIKESin aikajärjestelmään, sekä julkisiin teleoperaattoriverkkoihin ovat projektin vahvuus.

Projektin vaikuttavuus perustuu edellä mainittujen järjestelmien integroinnin tuottamasta yhteisestä tiedosta liiketoimintojen, teknologioiden ja palveluiden kehittämiselle. Hyötyjiä projektin konkreettisista tuloksista ovat energiaverkkojen laitevalmistajat, tietoliikennelaitevalmistajat, teleoperaattorit, sähköverkko-operaattorit, kuin myös tutkimusosapuolet.

IFORGE projekti keskittyy oleellisiin ja olemassa oleviin käyttötapauksiin tulevaisuuden digitaalisten sähköverkkojen tarpeiden näkökulmasta. Kiinteä yhteistyö kaikkien eri osapuolten välillä takaa tulokset sekä kansallisille että kansainvälisille projekteille ja ekosysteemeille.
LyhytotsikkoIFORGE
AkronyymiIFORGE Aalto University
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202231/12/2023