FRACTURE OF ICE

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Jään murtumisen ymmärtäminen on tärkeää ja ajankohtaista. Laivojen ja merirakenteiden jääkuormat aiheutuvat jään murtumisesta rakenteita vasten, ja jotta voisimme ymmärtää jääkuormien muodostumisen ja suuruuden, tulee ymmärtää säröjen kasvu jäässä. Jään murtumisen ymmärtäminen on tärkeää myös merijään liikkeitä ja paksuuntumista kuvaavien jäämallien kehittämisessä. Jäämalleja tarvitaan ilmastonmuutoksen tutkimisessa. Ilmastonmuutoksen vaikutus merijäähän on suuri. Jää ei muutu vain ohuemmaksi, jää myös lämpenee, mikä vaikuttaa oleellisesti merijään ominaisuuksiin ja murtumiseen. Tässä hankkeessa tutkimme jää murtumista kokeellisesti laboratorioissa ja Huippuvuorilla. Tutkimme systemaattisesti lämpötilan, suolaisuuden, mittakaavan ja kuormitusnopeuden vaikutusta jään murtumiseen. Tutkimus keskittyy pienen mittakaavan ilmiöihin säröjen kärjissä. Osa kokeista tehdään Aalto-yliopiston suuressa jääkoealtaassa.
AkronyymiICEFRACTURE
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202231/08/2026

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.