Hydraulic hybrid working machines

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Hydraulikäyttöisiä työkoneita käytetään hyvin yleisesti erilaisissa rakennus-, metsä-, maatalous-, maansiirto- ja materiaalinkäsittelysovelluksissa. Tällaisten koneiden vuotuinen polttoaineenkulutus on suuri, tyypillisesti noin 10000–80000 litraa vuodessa. Tämä aiheuttaa suuret CO2-, NOx- ja partikkelipäästöt. Merkittävimmät syyt koneiden suurelle polttoaineenkulutukselle ovat: Sovellusten hydrauliikan huono hyötysuhde, dieselmoottorin mitoitus tarvittavan huipputehon perusteella, energian talteenoton mahdollisuuden puuttuminen sekä dieselmoottorin kuormituksen suuri dynaamisuus, mikä kasvattaa koneen haitallisia päästöjä. Tämä projekti puuttuu kaikkiin näihin epäkohtiin hydraulihybriditekniikalla. Tehtyjen analyysien tulokset osoittavat, että tällä tekniikalla on mahdollista vähentää työkoneen polttoaineenkulutusta 34–41 %. Projektissa toteutetaan hydraulinen hybridityökone ja todennetaan hybriditekniikan vaikutus koneen polttoaineenkulutukseen ja päästöihin. Lisäksi tutkitaan korkean hyötysuhteen hydraulikomponentteja sekä niiden vaikutusta polttoaineenkulutukseen.
LyhytotsikkoHHybrid
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm17/01/201731/12/2018

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.