Human centered automation – what the future of intelligent ships should look like

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Talvimerenkulkuun liittyy useita päätöksiä tunneittain, jotta varmistetaan alusten turvallisuus, tehokkuus ja ekologinen vaatimustaso. Tämä Aalto-yliopiston Marine Technology -ryhmän tutkimus käsittää päätöksenteon tukitoimintojen rakentamisen jäissä navigointia varten koneoppimismallien avulla. Ihmislähtöisellä automaatiolla pyritään tekemään ML-malleista läpinäkyviä loppukäyttäjille. Läpinäkyvyys varmistaa, että merenkulkijat ymmärtävät, miten itsenäinen järjestelmä toimii käsittäen sen mahdollisuudet, vahvuudet, heikkoudet ja ennen kaikkea päätöksentekoprosessin. Projektin ytimessä on yhtenäinen tietokanta, joka sisältää tietoja eri lähteistä, kuten AIS, GIS, SIGRID ja alan asiantuntijat. Tämän hankkeen vaikutusten odotetaan olevan: 1) pääsy isoihin tietomääriin eri lähteistä yhtenäisen alustan kautta ja 2) ihmislähtöisen lähestymistavan käyttöönotto automatisoinnissa kognitiivisesti haastavissa tilanteissa, kuten talvimerenkulussa
LyhytotsikkoHuman centered automation
AkronyymiHuman centered automation
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202231/08/2026

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • SDG 13 – Ilmastotoimet

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.