Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

HUKATON-hankkeen päätavoitteena on kehittää teknistaloudellisesti optimoituja älykkäitä kokonaisratkaisuja hukkalämmön parempaan hyödyntämiseen valituissa esimerkkirakennuksissa ja tunnistaa niiden pohjalta monistettavia konsepteja, joita voidaan monipuolisesti hyödyntää rakennetussa ympäristössä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

HUKATON-hanke:
• Optimoi älykkäitä kokonaisratkaisuja hukkalämpöjen talteenottoon ja edistää uusia lämmön varastoinnin ja kysyntäjouston kokonaisratkaisuja yhteiskehittämisen ja markkinavuoropuhelun keinoin.
• Kehittää kysyntäjouston ja energiavarastoinnin konsepteja, joiden avulla rakennukset tulevat osaksi älykästä energiajärjestelmää.
• Luo uusia liiketoimintamalleja ratkaisuja tarjoaville yrityksille.

Hankkeen lopputuloksena syntyy optimoituja kokonaisratkaisuja valittuihin tarkastelukohteisiin Helsingin ja Turun alueilla, joiden pohjalta kohteiden omistajat voivat tehdä investointipäätöksiä ja markkinoille muodostuu yritysten muodostamia kokonaisratkaisuja ja uusia arvoketjuja. HUKATON-hankkeeseen valitut tarkastelukohteet ovat: asuinkerrostalo, urheilupuisto (uimahalli – jäähalli) Helsingissä sekä kasvihuone, kauppakeskus ja jätteenpolttolaitos Turun seudulla.
AkronyymiHUKATON
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/08/201831/12/2020

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Turun ammattikorkeakoulu Oy (Yhteishakija)
  • Geologian Tutkimuskeskus
  • Green Net Finland ry
  • Helsingin kaupunki
  • Uudenmaan liitto

Rahoitus

  • European Commiss
  • EU: Other EU funding

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.