Pyrolyysin mallinnuksella paloturvallisia materiaaleja

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tutkimuksella pyritään parantamaan biomateriaalien paloturvallisuutta analysoimalla laskennallisesti niiden lämpöhajoamista. Kaasumaisten ja jähmeiden hajoamistuotteiden muodostumista tutkitaan reaktiivisen molekyylidynamiikan avulla, tarkoituksena selittää ja optimoida palonsuojakemikaalien toimintaa. Hiilikerroksen halkeilua ja halkeamien välttämiseksi tehtäviä toimia mallinnetaan materiaalipistementelmällä. Tarkoituksena on parantaa hiiltyvien materiaalien luontaista palonkestävyyttä. Lopuksi näiden hienojakoisten mallien tuloksista johdetaan makroskooppisen, virtauslaskentaan perustuvan palosimulointimallin pyrolyysiparametrit, jotta tuloksia voidaan hyödyntää insinöörilaskuissa.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/12/2020

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • Suomen Akatemia (Projektin osapuoli)
  • VTT Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.