Homepoliisi - sisäilmaongelmien havainnointi ja ennaltaehkäisy

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

”Sisäilmapoliisi” tutkimusprojekti tuottaa uusia instrumentteja ja tapoja joiden avulla voi määritellä ja paikantaa sisäilman haitta-aineiden lähteet rakennuksissa. Projekti mahdollistaa uutta liiketoimintaa antureita ja mittausjärjestelmiä valmistaville yrityksille, sekä näiden tuotteita palveluissaan käyttäville yrityksille. Projektin tuloksena rakennuksissa mahdollisesti esiintyvät terveysriskit voidaan havaita ja näin ylläpitää parempaa sisäilman laatua. Tämä vähentää sisäilmasta johtuvia terveyshaittoja ja lisää ihmisten hyvinvointia. Hankkeesta hyötyvät huoltoyhtiöt, rakennusten omistajat ja rakennusten käyttäjiä, eli kaikki ihmiset, jotka ovat joutuneet kokemaan huonon sisäilman aiheuttamia haittoja.
Tämän hankkeen tavoitteena on:
•Tutkia ja kehittää mittausmenetelmiä sisäilman haitta-aineiden havainnointiin
•Tutkia ja kehittää internet-pohjaista järjestelmää mittaustiedon keräämiseen, tallentamiseen ja analysointiin
•Tutkia ja kehittää mobiilia internet-pohjaista käyttäjäpalautejärjestelmää sisäilmaongelmien havainnointiin ja seurantaan
•Tutkia miten mittaustiedon, käyttäjäpalautteen ja dynaamisten haitta-aineiden syntyä kuvaavien mallien avulla voidaan ennakoida ja ehkäistä sisäilmaongelmien pahenemista ja syntymistä.
LyhytotsikkoSisäilmapoliisi EEA
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/03/201631/12/2018