Secure Distributed Computation Schemes with Applications to Digitalized Remote Healthcare

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Kun sekä laitteet että tieto hajautuvat yhä enemmän, tarve suojata niitä erityyppisiltä ja mahdollisesti vihamielisiltä hyökkäyksiltä on ensiarvoisen tärkeää, etenkin kun niitä käytetään epävarmassa ja / tai turvallisuuskriittisessä ympäristössä. Luotettava tietojenkäsittely ja etätodentaminen tarjoavat mekanismeja laitteen eheyden ja luotettavan laskentapohjan perustaksi. Yksityinen tiedonhaku ja homomorfiset salausmenetelmät, kuten turvallinen hajautettu matriisikertolasku, tarjoavat mekanismeja tietoturvallisuuden ja yksityisyyden varmistamiseksi. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään testiympäristöä, joka demonstroi laitteen identiteetin ja eheyden yhdistämistä turvalliseen tietojenkäsittelyyn turvallisuuskriittisessä lääketieteellisessä ympäristössä.
AkronyymiHollanti_ICT
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/01/202131/12/2023

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.