High temperature chemistry of phosphorus – pathways to more effective recycling and utilization

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Det finns behov att öka kunskapen om fosfor i högtemperaurprocesser så att man kan utveckla nya, mer effektiva processer för att utnyttja och återvinna fosfor. Vi kommer att studera termodynamiska egenskaper, fasjämvikter samt molekylstrukturer i fosfa-rika smältor och glas, huvudsakligen relaterade till biomassaskor och bioaktiva glas. Dessa data kommer att utnyttjas för att utveckla termodynamiska databaser for fosfat-system. Detta kan användas för att studera fosforns kemi i biomassaförbränning och i produktionen av bioaktiva glas. Resultaten i projektet kan påverka återvinning och tillvaratagande av fosfor, samt att hitta nya sätt att utvinna fosfor från industriella strömmar. Detta kan leda till lägre kolavtryck samt bättre metoder för fosforutvinning from primära och sekundära källor.
AkronyymiPhosPath, TDM
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202131/08/2025

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.