Speech-based biomarking of heart failure

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Sydämen vajaatoiminta (engl. heart failure, HF) on merkittävä maailmanlaajuinen kansanterveysongelma, josta kärsii 25 miljoonaa ihmistä. Tässä tutkimuksessa tulemme kehittämään sydämen vajaatoiminnan havaitsemiseen menetelmiä, jotka käyttävät ihmisen tuottamaa puhesignaalia. Tavoite perustuu siihen, että puhe on ihmisen fysiologisen puheentuottomekanismin synnyttämä, joten ihmisen terveydentilan muutokset vaikuttavat puhesignaalin akustisiin ominaisuuksiin. Työssä kehitetään menetelmiä äänihuulitason herätesignaalin laskemiseen ja käytetään näiden antamaa informaatiota luokittimissa tavoitteena tunnistaa sydämen vajaatoiminta jopa normaalista puhelinpuheesta. Data koostuu puheäänitykset, joita tehdään sekä terveille puhujille että HF-potilaille. Tutkimus tehdään yhteistyössä Aalto-yliopiston, HUS:n ja kolmen ulkomaisen yliopiston kesken.
AkronyymiHEART
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2024

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 3 – Hyvä terveys ja hyvinvointi

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.