Terveyttä edistävä kaupunkiympäristö PLAN-H

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

PLAN-H-tutkimuksessa etsitään uudenlaisia ratkaisuja kokonaisvaltaisen kompleksisen terveyttä edistävän elinympäristön tutkimiseen ja tuotetaan käytännönläheistä tutkimustietoa terveellisten ympäristöjen suunnittelun tarpeisiin. PLAN-H-tutkimuksessa kehitetään uudenlainen ympäristön käyttäjien yksilölliset piirteet huomioonottava paikkaperustainen tutkimusstrategia, jonka yhtenä tärkeänä osa-alueena on sen sovellettavuus käytänteisiin. PLAN-H-tutkimus pyrkii luomaan ymmärryksen siitä, kuinka moninainen ja vaihteleva väestö todellisuudessa käyttää rakennettua ympäristöä jokapäiväisessä elämässään ja millä tavoin väestö kykenee käyttämään ja saavuttamaan erilaiset rakennetun ympäristön resurssit.
LyhytotsikkoPLAN-H/Kyttä Marketta
AkronyymiPLAN-H
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201631/08/2020