Healing and modular healthcare facilities

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Terveyspalveluiden tarjonta muuttuu ammattilais- ja tuottajalähtöisestä kohti yksilöä tukevan ja parantavan ympäristön luomiseen lähelle asiakasta. Samalla monimutkaisia hoitoja keskitetään entistä suurempiin sairaalamaisiin tiloihin. Hoitoympäristöjen ja tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa ei ole riittävästi huomioitu joustoa näiden palveluita keskittävien ja hajauttavien tekijöiden välillä. Keskeinen ongelma on vanhanaikaiset ja joustamattomat ratkaisut. Investoinnit ovat monimutkaisia, kalliita, aikaa vieviä ja paikallisilla voimilla toteutettuja vaikka terveydenhuolto pohjimmiltaan on samanlaista globaalisti.

Projekti ehdottaa terveydenhuollon palveluiden paikkariippumattomampaan ja joustavampaan tuottamiseen ratkaisuksi modulaarisuuteen perustuvia tilainnovaatioita. Modulaarisuuden avulla tilainvestoinnit voidaan osittaa kokonaisuuksiin, joista vastaa niihin erikoistuneet kansainväliset yritykset ja niiden muodostamat verkostot. Esimerkkejä modulaarisista ratkaisuista ovat mm. standarditoiminnallinen koottava ja purettava tilamoduuli tarvittavalla teknologialla (esim. potilashuone, leikkaussali), tai standardimittainen siirrettävä tilamoduuli (esim. osaston rakennusviipale).

Projekti luo uutta osaamista vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: 1) Missä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa modulaarisuus olisi ratkaisu tilainvestoinneissa? ja 2) Millainen yritysten ja toimijoiden ekosysteemi tarvitaan modulaaristen kokonaisratkaisujen toimittamiseen? Tuotetuilla ratkaisuilla tähdätään potilaiden ja palveluntuottajien kannalta edullisempiin ja joustavampiin tilainvestointeihin, kustannusvaikuttavampiin hoitoprosesseihin ja miellyttävämpiin hoito- ja työympäristöihin. Yrityksille hanke tuottaa tietoa uusista modulaarisuutta hyödyntävistä suunnittelu- ja tuotantoratkaisuista, ja niiden kaupallistamisen mahdollistamista liiketoimintaekosysteemeistä.
LyhytotsikkoHeMoHes
AkronyymiHeMoHes
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/03/201631/05/2018