Future electrified mobile machinery for harsh conditions

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Liikkuvien ajoneuvojen ja työkoneiden sähköistäminen on väistämätöntä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi parantamalla energiatehokkuutta ja vähentämällä kasvihuonekaasujen päästöjä, mutta vaarantamatta silti koneiden suorituskykyä. Kaivoksissa sähköiset työkoneet voivat toimia päästöttömästi, mikä mahdollistaa ilmanvaihdon vähentämisen ja sitä kautta merkittävän kustannussäästön. Kaivosteollisuudessa liikkuvat työkoneet joutuvat erittäin vaikeisiin ja raskaisiin toimintaolosuhteisiin – niihin kohdistuu kuormitushuippuja ja kaivoskuiluja alas ajettaessa potentiaalienergian talteenotosta ja poisjohtamisesta aiheutuvia korkeita lämpökuormia. Jotta sähköisiä työkoneita voidaan edelleen kehittää, tarvitaan syvällistä osajärjestelmien ymmärtämistä ja erityisesti konejärjestelmätason hallintaa, mikä mahdollistaa käyttöolosuhdekohtaisen kokonaisoptimoinnin. Esimerkiksi ajoneuvoissa, joiden osajärjestelmien sähköisen tehon kulutus on suuri, akuston käyttöaika on ratkaiseva kilpailutekijä. Siksi osajärjestelmien mitoituksen pitää olla tarkka, jotta vältetään komponenttien ylimitoitus. Lisäksi akuston energianhallinta sekä koneen lämmönhallinta ja tehonhallinta pitää optimoida ylimääräisten tehohäviöiden välttämiseksi sekä pitkän käyttöajan ja pitkien huoltovälien saavuttamiseksi.
LyhytotsikkoGOOD
AkronyymiGOOD
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202131/08/2024

Yhteistyöpartnerit

  • Aalto-yliopisto (johto)
  • ABB Oy (Projektin osapuoli)
  • Fiellberg Oy (Projektin osapuoli)
  • Hydroline Oy (Projektin osapuoli)
  • KONE Oyj (Projektin osapuoli)
  • Konecranes Finland Oy (Projektin osapuoli)
  • Mevea Oy (Projektin osapuoli)
  • Sandvik Mining and Construction Finland Oy (Projektin osapuoli)
  • Business Finland Oy (Projektin osapuoli)

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.