Kultapitoisten rikastushiekkojen kestävä hyödyntäminen (GoldTail)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Goldtail-pojektissa tähdätään kohti syanidivapaata ja räätälöityä kullan talteenottoa sekundäärisistä matala-arvoisista rikastushiekoista. Tutkimusprojekti on Aalto-yliopiston (Suomi) ja Witwatersrandin yliopiston (Etelä-Afrikka) yhteistutkimushanke. Tutkimuksen tavoitteena on korkea kullan saanto sekä selektiivinen kullan talteenotto kloridiliuotuksen tai vaihtoehtoisesti ionisten nesteiden tai kaasufaasierotuksen avulla. Projektissa tutkitaan myös kullan talteenottamista 3D-hiilielektrodien pinnalle in-situ. GoldTail projekti rakentaa syanidivapaata ja materiaalitehokasta tulevaisuutta kullan prosessointiin.
LyhytotsikkoGoldTail (Franssila)
AkronyymiGoldTail
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/201830/09/2021

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 7 – Edullinen ja puhdas energia
  • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.