GlobaMa: Globaalien markkinapaikkojen rakenne, logiikka ja johtamismenetelmät

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Globaalit markkinapaikat tutkimusprojektin tavoitteena on lisätä ymmärrystä digitaalisten markkinapaikkojen ja niiden ympärille rakentuvien ekosysteemien rakenteesta, toimintalogiikasta ja johtamismenetelmistä. Tutkimusprojektissa tarkastellaan johtavia ja voimakkaasti kasvaneita markkinapaikkoja eri markkina-alueilla (Japani, USA ja Eurooppa) pääasiassa laadullisin menetelmin. Tutkimusprojektin keskeisenä päämääränä onkin yhtäältä tunnistaa digitaalisiin markkinapaikkoihin liittyviä kaupallisia mahdollisuuksia niin paikallisesti Suomessa kuin kansainvälisesti eri markkina-alueilla ja toisaalta löytää käytännön tason ratkaisuja ja toimintamalleja, joiden avulla suomalaiset kaupan toimijat voivat kehittää ja hyödyntää näitä markkinapaikkoja omassa liiketoiminnassaan. Projektin tuottama tieto ja osaaminen palvelevat kaupan alan yritysten ohella tavarantoimittajia ja muita kaupan arvoketjuun kiinnittyviä kumppaneita, kuten logistiikkayrityksiä ja tietojärjestelmätoimittajia. Tutkimusprojekti toteutetaan Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla ja hanketta rahoittavat Tekesin lisäksi Kesko, Posti, Unilever ja Solteq.
LyhytotsikkoTekes/GlobaMa
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201631/08/2018

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.