Yhteissuunnittelu käytännön työnä: arkipäiväinen ja strateginen organisointi nykypäivän yhteissuunnitteluprosesseissa

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

ID: 1414394