Getting collaborative design done: An enquiry into mundane and strategic organizing of co-design in 21st century (CODO) - Yhteissuunnittelu käytännön työnä: arkipäiväinen ja strateginen organisointi nykypäivän yhteissuunnitteluprosesseissa

Projekti: Academy of Finland: Other research funding

ID: 1414394