Yhteissuunnittelu käytännön työnä: arkipäiväinen ja strateginen organisointi nykypäivän yhteissuunnitteluprosesseissa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Käyttäjien osallistuminen tuotekehitykseen ei ole enää marginaalista puuhastelua. Yritykset, julkinen sektori ja tutkijat ovat tunnistaneet kansalaiset olennaisiksi toimijoiksi erilaisissa kehittämishankkeissa. Tätä taustaa vasten pyrimme muuttamaan kansainvälistä tutkimusorientaatiota pois osallistavien menetelmien, prosessien ja metodologioiden kehittämisestä: tarjolla on jo satoja ellei tuhansia menetelmiä ja nyt ajankohtaista on siirtää fokus osallistavien menetelmien reaalisen käytön tutkimukseen. Tutkimushankkeemme tutkii käyttäjien osallistamista ja sen organisoimista työnä, joka sisältää sekä rutinoituneita että strategisia piirteitä. Tutkimusasetelmamme koostuu kuuden etnografisen tutkimuksen toteutuksesta ja vertailusta avoimen ja syvällisen kuvan muodostamiseksi osallistavan suunnittelun käytännöistä erilaisisa projekteissa. Tämän lisäksi tehdään käsitteellistä analyysiä. Tutkimuksen teoreettiset pääresurssit on symbolisen interaktionismin teknologian tutkimuksessa.
LyhytotsikkoCODO
AkronyymiCODO
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201531/08/2019