Geofysikaalinen laboratorio- ja observatorioinfrastruktuuri FIN-EPOS:ssa

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Suomen FIN-EPOS konsortio on vastikään liittynyt eurooppalaiseen EPOS infrastruktuuriin(European Plate Observation System, http://www.epos-eu.org/), joka on kolmen eurooppalaisen ESFRI-tiekartalla priorisoitavan projektin joukossa. Eurooppalainen EPOS koordinoi kiinteän maan tutkimusinfrastruktuuriverkkoa ja niiden tuottamia datapankkeja. Ehdotettu projekti GEPOS tutkii geotieteen kysymyksiä maan termisistä ominaisuuksista aurinkomyrskyjen geomagneettisiin vaikutuksiin sekä tuottaa niiden tutkimiseen tarvittavia uusia mittauksia. GEPOS:n tavoite on päivittää mittalaitteet nykyisiä kansainvälisiä standardeja ja tutkimuksen tarpeita vastaaviksi useilla eri geotieteen alalla mukaan lukien geomagnetismi, geoterminen fysiikka ja geodesia. GEPOS:ssa ehdotetuilla tutkimuksilla ja mittauksilla edesautetaan EPOS päätavoitteiden toteutumista vuosina 2015-2019 liittyen teemaan "Experimental & analogous laboratories in Europe".
LyhytotsikkoG-EPOS
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/05/201631/12/2019