Geometrinen analyysi ja konformigeometria

  • Brustad, Karl (Projektin jäsen)
  • Mudarra Díaz-Malaguilla, Carlos (Projektin jäsen)
  • Evdoridis, Stavros (Projektin jäsen)
  • Hitruhin, Lauri (Projektin jäsen)
  • Vavilov, Anton (Projektin jäsen)
  • Prause, Istvan (Projektin jäsen)

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Projekti tutkii geometrisen analyysin keskeisiä kysymyksiä, esimerkiksi vektoriarvoisten variaatiointegraalien ominaisuuksia; nämä tulevat vastaan useissa fysiikan ja insinööriteiteiden kysymyksissä. Projekti pyrkii mm. selvittämään millaisilla epälineaarisen elastiikan energiafunktionaaleilla ylipäätään on energian minimoiva konfiguraatio - tämä johtaa vaikeisiin ja syvällisiin matemaattisiin kysymyksiin, jotka projekti pyrkii selvittämään. Muita tutkittavia matematiikan kysymyksiä ovat epälineaariset osittaisdifferentiaaliyhtälöt, konformigeometrian eri kysymykset sekä tiettyjen tilastollisen fysiikan satunnaismallien geometristen ominaisuuksien selvittäminen. Tutkimus perustuu intensiiviseen kansainväliseen ja kotimaiseen yhteistyöhön alan johtavien tutkijoiden kanssa. Projekti myös edistää jatkokoulutusta ja tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta.
LyhytotsikkoGACS/Astala
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/09/201830/04/2021

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.