Tietotyön uusi vaihde: Covid-19 myötä syntyneet etätyön kehitys- ja liiketoimintamahdollisuudet

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

FutuRemote-hankkeessa keskitytään Covid-19 -pandemian aiheuttamaan merkittävään ja peruuttamattomaan tietotyön disruptioon: siirtymiseen digitaaliseen etätyöhön. Tavoitteenamme on osallistuvien yritysten kanssa ymmärtää tuloksellisen etätyön ja yhteistyön tarpeita ja tunnistaa ratkaisumahdollisuuksia. Pitkällä tähtäimellä pyrimme soveltavan tutkimuksen pohjalta kehittämään erilaisia rakenteellisia, sosiaalisia ja tietoteknisiä edellytyksiä tietotyön organisoinnin digiloikan vauhdittamiseksi. Co-creation-vaiheen tutkimuksellisessa osuudessa luomme tietopohjan, joka tukee yritysten kehitystyötä. Tätä varten analysoimme huhtikuusta 2020 lähtien kerättyjen pitkittäisaineistojen (kyselyt) perusteella suomalaisten työntekijöiden ja organisaatioiden kokemuksia siirtymisestä etätyöhön Covid-19 pandemian seurauksena sekä peilaamme löydöksiä kansainvälisiin tutkimuksiin. Laadullisen ja määrällisen analyysin avulla luomme tilannekuvan etätyönä tehtävän tietotyön haasteista ja onnistumisista Suomessa, mikä tarjoaa ainutlaatuisen näkymän uudenlaisiin kehitys- ja liiketoimintamahdollisuuksiin. Lisäksi co-creation-vaiheessa selvitetään osallistuvien yritysten intressejä kehittää tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluita sekä käynnistetään monialaisen ja toisiaan täydentävän yrityskonsortion liiketoimintaekosysteemin rakentaminen.
LyhytotsikkoFutuRemote
AkronyymiFutuRemote
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/10/202031/03/2021