Methodology for HCI evaluations of possible futures

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen (human-computer interaction; HCI) tutkimuksella on potentiaali tutkia mahdollisia tulevaisuuksia kriittisesti, rakentamalla vuorovaikutteisia prototyyppejä ja arvioimalla niiden avulla tulevaisuutta empiirisesti käyttäjien kanssa. HCI-tutkimus ei kuitenkaan ole syvällisesti reflektoinut tulevaisuusorientaation merkitystä menetelmille. Sen sijaan tulevaisuuden tutkimus on kartuttanut vuosikymmenten aikana laajan ymmärryksen systeemisistä ennustusmenetelmistä. Tässä projektissa niitä sovelletaan HCI-arviointien kolmeen vaiheeseen: tulevaisuuden teknologioiden visiointiin, koetilanteen holistiseen konkretisointiin, ja tulosten projektointiin tutkimuksen johtopäätöksiksi. Projekti kehittää näitä menetelmiä puettavan teknologian ja ilmastonmuutoksen mahdollisiin maailmoihin, ja luo uuden käsityksen siitä, mitä HCI:n arviointitutkimukset ovat luonteeltaa ja miten tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä niihin voi soveltaa.
LyhytotsikkoFutureMethods
AkronyymiFutureMethods
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/09/202031/08/2024

Yhteistyöpartnerit

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Vuonna 2015 YK:n jäsenvaltiot sopivat 17 maailmanlaajuisesta kestävän kehityksen tavoitteesta (Sustainable Development Goal, SDG) poistamaan köyhyyden, suojelemaan planeettaa ja takaamaan vaurauden kaikille. Tämä projekti edistää seuraavia kestävän kehityksen tavoitteita:

  • SDG 1 – Ei köyhyyttä
  • SDG 2 – Ei nälkää
  • SDG 5 – Sukupuolten tasa-arvo
  • SDG 9 – Teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri
  • SDG 11 – Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • SDG 12 – Vastuullinen kulutus ja tuotanto

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.