Fluorisoivat, katalyyttiset ja saalistavat metallinanopartikkelit

Projektin yksityiskohdat

Tiivistelmä

Tässä projektissa tutkitaan orgaanilisilla, funktionalisoiduilla ligandimolekyyleillä stabiloituja metallinanopartikkeleita. Tällaisia funktionalisoituja nanopartikkeleja voidaan käyttää esimerkiksi bioleimoina, tunnistamisessa, kuvantamisesssa, nanokatalyysissä ja haitallisten raskasmetallien saalistamisessa luonnosta. Tutkimus tehdään kolmen ryhmän yhteistyönä (yksi Intiassa, kaksi Suomessa) ja se sisältää sekä laskennallista että kokeellistä työtä.
TilaPäättynyt
Todellinen alku/loppupvm01/01/201231/03/2015

Yhteistyöpartnerit

Sormenjälki

Tutustu tutkimuksen aiheisiin, joita tämä projekti koskee. Nämä merkinnät luodaan taustalla olevien stipendien/apurahojen perusteella. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen sormenjäljen.